• Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha Standard 1971 – EUR 7.507 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid

Vehicle information

Vehicle description

Click to contact us