• Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
 • Kombi T1 Corujinha 1968 – EUR 7.988 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid

Vehicle information

Vehicle description

Click to contact us